Grădiniță si creșă

  • GRUPA CREȘĂ 0,6-1,5 ani.
  • GRUPA ANTEPREȘCOLARĂ 1,5-3 ani.
  • GRUPA MICĂ 3-4 ani.
  • GRUPA MIJLOCIE 4-5 ani.
  • GRUPA MARE 5-6 ani.

Grădinița Colibri este o unitate de învățământ particulară preșcolară acreditata M.E.N. prin O.M. nr. 3636/19.06.2014.

Activitățile se desfășoară în conformitate cu curriculum M.E.N., îmbunătățit prin curriculum la decizia gradiniței.

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERIENȚIALE

  • Domeniul limbă și comunicare
  • Domeniul știință
  • Domeniul om și societate
  • Domeniul estetic creativ
  • Domeniul psiho motric

Copiii din unitate beneficiază de psiholog, asistentă medicală – permanent și medic – săptămânal. Limba engleză se predă intensiv la toate grupele, iar începând cu grupa mijlocie se preda a doua limbă străină: germana sau franceza.